ISO 9001

בקרת איכות

 

נובמטל בע"מ מוסמכת 9001:2015 ISO ומספקת דוחות ביקורת לפי דרישה.

4 עובדי ביקורת ואבטחת איכות.

ציוד בקורת הכולל מכונת מדידהxyz ידנית ממוחשבת, דגםEURO-M574 של חב' MITUTOYO.

מכונת מדידה .500X700X400 ,CRISTA CNC 571

קומפרטור אופטי ממוחשב, מדי גובה אלקטרוניים וכלי מדידה סטנדרטיים.

תוכנית כיולים תקופתית לכל כלי המדידה.